Thư chào mùng METAL & WELD 2022

Triển lãm Quốc tế Công nghệ Hàn cắt & Gia công Kim loại lần thứ 11 tại Việt Nam - METAL & WELD 2022 và Triển lãm Quốc tế Luyện kim, Ống thép và Gia công Kim loại lần thứ 9 tại Việt Nam VIMM 2022 diễn ra từ ngày 02 - 05/11/2022 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn - SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Thông tin chung METAL & WELD 2023

Triển lãm Quốc tế Công nghệ Hàn cắt và Gia công kim loại Việt Nam - METAL & WELD 2023, diễn ra từ ngày 15 – 17/11/2023 tại (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

BAN TỔ CHỨC

ĐỒNG HÀNH CÙNG TRIỂN LÃM